Teamutveckling

Effektiva team presterar goda resultat och har medarbetare som mår bra!

Som team får ni kartlägga era styrkor och svagheter på olika områden.

Ni väljer sedan ut de områden ni vill jobba med och gör en handlingsplan med konkreta aktiviteter för er utveckling.

Efter hand följer ni upp resultatenoch väljer nya utvecklingsområden.

Ett konket verktyg och arbetssätt som ger stor effekt!

  
 

  
© Axiris 2008